Här är stegen för att skapa en PDF sökruta.PDF sökruta

  1. Gå till https://cse.expertrec.com/?platform=cse
  2. Skapa en sitemap nämna alla dina PDF-filer.
  3. Ange detta som sitemap URL i expertrec kontrollpanel.
  4. Vänta genomsökningen för att slutföra.
  5. Kolla din PDF Sök demo.pdf sökruta
  6. Gå till https://cse.expertrec.com/csedashboard/home/codepdf sökruta
  7. Nu PDF sökfältet kommer att leva nu. pdf sökruta

ganesh muthali

Muthali älskar att skriva om ny teknik och enkla lösningar för komplexa tekniska frågor. Du kan nå ut till honom via chatt eller genom att höja ett supportärende på vänster sidan.