För att söka efter PDF-filer, du måste lägga filtyp:PDF till sökfrågan.

Du kan använda följande kommando för att söka efter PDF-filer i Google.

Här är ett urval sökfråga för PDF-filer som innehåller ordet Donald Trump.

PDF sökkommandot

 

 

 

kategorier: pdf ökning

ganesh muthali

Muthali älskar att skriva om ny teknik och enkla lösningar för komplexa tekniska frågor. Du kan nå ut till honom via chatt eller genom att höja ett supportärende på vänster sidan.